Bao Thanh Thiên Phần 10 [ tập 25/25 ]

Bao Thanh Thiên
Bao Thanh Thiên
              Bạn đang xem phim Bao Thanh Thiên tại www.123phim.biz, chúc bạn xem phim vui vẻ !

Phim Bao Thanh Thiên
Phim Bao Thanh Thiên
Bộ ba diễn viên gạo cội Kim Siêu Quần, Phạm Hồng Hiên và Hà Gia Kính đã tái ngộ trong phiên bản hoành tráng nhất từ trước đến nay của series “Bao Thanh Thiên” huyền thoại. 16 năm trước, bộ ba Kim Siêu Quần, Phạm Hồng Hiên, Hà Gia Kính chủ diễn Bao Thanh Thiên đã trở thành kinh điển. Ba nhân vật Bao Chửng, Công Tôn Sách và Triển Chiêu đã đi sâu vào lòng người, dẫn đến sự phát triển của cơn sốt Bao Thanh Thiên và cơn sốt phim điều tra vụ án, trong đó Kim Siêu Quần đã diễn qua nhiều bản phim Bao Thanh thiên các loại hơn 600 tập phim.

Xem Phim Bao Thanh Thiên
Xem Phim Bao Thanh Thiên
Bộ phim Bao Thanh Thiên – Bích Huyết Đan Tâm do công ty Dalia sản xuất hiện được thực hiện tại phim trường ở Hoàng Đảo, Thanh Đảo. Bộ phim tiếp tục do “tam giác sắt” Kim Siêu Quần, Phạm Hồng Hiên và Hà Gia Kính chủ diễn, cùng với Vương Sa Sa tiếp tục tham gia từ phần trước Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa với vai tiểu hiệp Ngải Hổ nữ cải nam trang.

Bao Thanh Thien
Bao Thanh Thien
Ngoài ra, vị Bát Hiền Vương kinh điển trong phiên bản 93 Long Long cũng tiếp tục tham gia Bích Huyết Đan Tâm với cùng vai diễn. Kịch bản lần này, những vụ án cũ như Ly miêu hoán thái tử, Trát Mĩ Án sẽ không xuất hiện lại nữa, toàn bộ là kịch bản mới phát sinh dưới bối cảnh thời Đại Tống về một vụ án lớn. Khai Phong tam tử sẽ nhận những nhiệm vụ và khiêu chiến mới, giang sơn Đại Tống với nguy cơ. Bao Công vì trừ gian diệt ác mà bị người ám hại, bị lôi kéo sâu cuộc đấu tranh trong triều đình. Triển Chiêu và Công Tôn Sách tính mạng khó giữ

Phim Bao Thanh Thien
Phim Bao Thanh Thien
Bao Thanh Thiên tập 1/Bao Thanh Thiên tập 2/Bao Thanh Thiên tập 3/Bao Thanh Thiên tập 4/Bao Thanh Thiên tập 5/Bao Thanh Thiên tập 6/Bao Thanh Thiên tập 7/Bao Thanh Thiên tập 8/Bao Thanh Thiên tập 9/Bao Thanh Thiên tập 10/Bao Thanh Thiên tập 11/Bao Thanh Thiên tập 12/Bao Thanh Thiên tập 13/Bao Thanh Thiên tập 14/Bao Thanh Thiên tập 15


Xem Phim Bao Thanh Thien
Xem Phim Bao Thanh Thien
Bao Thanh Thiên tập 16/Bao Thanh Thiên tập 17/Bao Thanh Thiên tập 18/Bao Thanh Thiên tập 19/Bao Thanh Thiên tập 20/Bao Thanh Thiên tập 21/Bao Thanh Thiên tập 22/Bao Thanh Thiên tập 23/Bao Thanh Thiên tập 24/Bao Thanh Thiên tập 25

Website xem Phim Online | Phim Hay
[id]Bao Thanh Thiên phần 10;http://www.youtube.com/watch?v=-vhj5p_YOHY|1b; http://www.youtube.com/watch?v=aLdQbiRYu4c|1c; http://www.youtube.com/watch?v=s70ZRTYiIAc|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 2; http://www.youtube.com/watch?v=ml70KVjjSUs|2b; http://www.youtube.com/watch?v=worTpIy5WGg|2c; http://www.youtube.com/watch?v=_A5ZKbO-y5Q|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 3; http://www.youtube.com/watch?v=_HU68TQtms8|3b; http://www.youtube.com/watch?v=f_JEkRNhTPM|3c; http://www.youtube.com/watch?v=ixosTUr2j1w|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 4; http://www.youtube.com/watch?v=vlN8X3-bsw4|4b; http://www.youtube.com/watch?v=ysLQ4Jn6ZOU|4c; http://www.youtube.com/watch?v=Zps-jLLZ83M|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 5; http://www.youtube.com/watch?v=z-pHdIK9HZA|5b; http://www.youtube.com/watch?v=degV8-AJxRE|5c; http://www.youtube.com/watch?v=YUehGL5JyHY|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 6; http://www.youtube.com/watch?v=symSDixdRso|6b; http://www.youtube.com/watch?v=L_8mcfM9kA0|6c; http://www.youtube.com/watch?v=JUgE0ihBlFg|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 7; http://www.youtube.com/watch?v=2T4lMwo8M3U|7b; http://www.youtube.com/watch?v=Saj2bM_OkLk|7c; http://www.youtube.com/watch?v=sSwlgo6fwqs|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 8; http://www.youtube.com/watch?v=7k4Q86f31r8|8b; http://www.youtube.com/watch?v=R_EJzLBgqLQ|8c; http://www.youtube.com/watch?v=kxrZU0Es78U|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 9; http://www.youtube.com/watch?v=Etr0gA06oL0|9b; http://www.youtube.com/watch?v=fAemydE3sSY|9c; http://www.youtube.com/watch?v=yw8bPtp3bio|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 10; http://www.youtube.com/watch?v=bLMK4Y8T_d4|10b; http://www.youtube.com/watch?v=BCHA2UAh6jw|10c; http://www.youtube.com/watch?v=6BtxMQGA8Ak|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 11; http://www.youtube.com/watch?v=5L9iAWyLbCE|11b; http://www.youtube.com/watch?v=TutdD-_TgnU|11c; http://www.youtube.com/watch?v=6C1bEtBks4g|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 12; http://www.youtube.com/watch?v=Mlz_OIrbwKo|12b; http://www.youtube.com/watch?v=BtJJfa-_60c|12c; http://www.youtube.com/watch?v=IaMY-fDf5ks|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 13; http://www.youtube.com/watch?v=XgJNJKAQbjk|13b; http://www.youtube.com/watch?v=88hrrfbciME|13c; http://www.youtube.com/watch?v=0suyrQVDr7o|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 14; http://www.youtube.com/watch?v=NX4bGrFqhVo|14b; http://www.youtube.com/watch?v=st5F4auPZbU|14c; http://www.youtube.com/watch?v=uWzN9aHzI5k|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 15; http://www.youtube.com/watch?v=2B3IG7ceCPM|15b; http://www.youtube.com/watch?v=qkT9Q5wMSYg|15c; http://www.youtube.com/watch?v=8aKoQ1Rm2l0|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 16; http://www.youtube.com/watch?v=br9uQQFt6wo|16b; http://www.youtube.com/watch?v=sy-FuGQxMHI|16c; http://www.youtube.com/watch?v=YZZYxtQYXM8|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 17; http://www.youtube.com/watch?v=GXfP9ecab3s|17b; http://www.youtube.com/watch?v=ZmarvM07PwM|17c; http://www.youtube.com/watch?v=IcbS1OGsbQE|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 18; http://www.youtube.com/watch?v=VFnTc_j2r48|18b; http://www.youtube.com/watch?v=R-xqaXA-2ng|18c; http://www.youtube.com/watch?v=HqWUBk73JFM|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 19; http://www.youtube.com/watch?v=AxGuIKypFnk|19b; http://www.youtube.com/watch?v=RmxIOrtfCaQ|19c; http://www.youtube.com/watch?v=l796c9zYYYI|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 20; http://www.youtube.com/watch?v=cQrhOfAbJiY|20b; http://www.youtube.com/watch?v=gQza3oaDHIc|20c; http://www.youtube.com/watch?v=SGcfFc8wZ3c|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 21; http://www.youtube.com/watch?v=iF_yiHqJVOg|21b; http://www.youtube.com/watch?v=wp66P5ntGaE|21c; http://www.youtube.com/watch?v=9brNq5otyDo|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 22; http://www.youtube.com/watch?v=PDJFqGfftx8|22b; http://www.youtube.com/watch?v=UOMwfZvkefs|22c; http://www.youtube.com/watch?v=HPFtjpT-dZQ|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 23; http://www.youtube.com/watch?v=tpI8lQqBBjY|23b; http://www.youtube.com/watch?v=bYxCPP2_Dfw|23c; http://www.youtube.com/watch?v=4P7X9dQoNNM|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập 24; http://www.youtube.com/watch?v=BTItem5Ihts|24b; http://www.youtube.com/watch?v=ukK-DqzV6lo|24c; http://www.youtube.com/watch?v=-Nxd6GocfnQ|Bao Thanh Thiên Phần 10 Tập Cuối; http://www.youtube.com/watch?v=X6dJZz-orrA|25b; http://www.youtube.com/watch?v=-KnyLeD69Ms|25c-end; http://www.youtube.com/watch?v=h5DjQeJIeDg|[/id]
Bao Thanh Thiên Phần 10 [ tập 25/25 ] Bao Thanh Thiên Phần 10 [ tập 25/25 ] Reviewed by Lê Duy on 16:26 Rating: 5

Không có nhận xét nào: